Teksten


Ten behoeve van initiële en voortgaande vorming
van de Karmelfamilie Nederland
voor intern gebruik in kopievorm uitgegeven
door Sanny Bruijns O.Carm. en Rudolf van Dijk O.Carm.:

 

Reeks Karmelitaanse Vorming:

(Direct naar de teksten, klik hier...)

In 2002 ontstond een nieuwe vorm van samenwerking tussen twee instellingen van de Nederlandse Karmelprovincie, het Vormingshuis en het Nederlands Carmelitaans Instituut, beide te Boxmeer.

Het Vormingshuis is de karmel van Boxmeer (1652), die ruimte biedt aan mannen en vrouwen die uit belangstelling of roeping nader kennis willen maken met het eigen charisma van de Karmelorde in Nederland. Hier begint ook het traject voor initiële vorming. Het is tevens de plaats voor voortgaande vorming voor alle leden van de Nederlandse Karmelfamilie: broeders en zusters van de eerste orde, zusters van de tweede orde, geassocieerden, leden van Karmelbeweging.

Het Nederlands Carmelitaans Instituut (1946) is een van de negen schatkamers van de Nederlandse religieuzen. Het is een instituut voor geschiedenis en spiritualiteit van de Karmel in het algemeen en van de Nederlandse Karmel in het bijzonder. Het NCI bezit een speciale karmelitaanse bibliotheek van carmelitana. Ook beheert het de archieven van de Nederlandse Karmelprovincie, waaronder het Titus Brandsma-archief. Het NCI omvat verder een iconotheek, waarin een grote collectie karmelitaans beeldmateriaal wordt bewaard.

In 2002 namen Sanny Bruijns O.Carm., toen een van de vormingsverantwoordelijken in het Vormingshuis, en Rudolf van Dijk O.Carm., destijds directeur van het Nederlands Carmelitaans Instituut, het initiatief voor een Reeks Karmelitaanse Vorming (RKV). Het doel was om lezingen, artikelen, scripties en studies met karmelitaanse inhoud en van beperkte omvang in eenvoudige, gekopieerde vorm tegen kostprijs ter beschikking te stellen van geïnteresseerden binnen de Nederlandse Karmelfamilie.

Intussen zijn twintig afleveringen verschenen. De afleveringen die op de website zijn geplaatst, zijn ook in gekopieerde vorm verkrijgbaar via: Gerry van der Loop, Prof. Huijbersstraat 31, 6524 NP Nijmegen (gerryvanderloop@fo.nl). Per e-mail kan desgewenst informatie worden gevraagd over kosten en verzending. Voor verdere informatie klikt u hier...

 

Teksten uit de Reeks Karmelitaanse Vorming in pdf:

RKV 1
De verhalen rond Elia
vertaald door Kees Waaijman O.Carm.

RKV 3
Boek over de eerste monniken
vertaald door Irenaeus Rosier en Rumoldus Mollink

RKV 4
Franciscus Amelry:
EEN DYALOGUS oft tsamensprekinge der Sielen ende Scriftuerlijck bewijs
die Siele tot kennisse van haren Bruydegom treckende.

RKV 5
Falco Thuis O.Carm.:
Titus Brandsma (1881-1942) De Karmeliet die ons blijft inspireren.

RKV 6
Michael a S. Augustino O.Carm.:
Marie-vormigh ende Marielyck leven in Maria om Maria.

RKV 9
Fioretti van Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel.

RKV 10
Mariet Stikkers O.Carm.:
De Geestelijke Weg van Maria Petyt.

RKV 11
Kees Waaijman O.Carm.:
De Karmelstilte.

RKV 13
John Welch O.Carm.:
Seizoenen van het Hart
De spirituele dynamiek van het karmelitaanse leven.

RKV 15
Daniel a Virgine Maria O.Carm.:
Konste der Konsten - Gebhedt.

RKV 16
Titus Brandsma: 
Naar Jezus met Maria
Karmelretraite.

RKV 17
Susan van Driel O.Carm.:
Voorwerp van Gods Liefde - 
Titus Brandsma, Over de weg die God en mens met elkaar gaan.

RKV 18
Rudolf van Dijk O.Carm.:
Titus Brandsma en de Moderne Devotie.

RKV 19
Mystiek van de Carmel

Historische schetsen door Prof. Dr. Titus Brandsma.

RKV 20
Arie Kallenberg:
Verrijzenisliturgie in de traditie van de Karmel.

RKV 21
John Mary Burns O.Carm:
Zoeken naar de Heer. Lessen uit het Ordinale van Sibertus de Beka.

RKV 22
Prof. dr. Jacques van Ginniken s.j.:
'Aldoor een gelukkige mensch...' - Herdenkingsrede ter nagedachtenis aan prof. dr. Titus Brandsma o.carm.

RKV 24
Drs. Falco Thuis e.a.
Johannes Soreth [1394-1471]

RKV 25
P. dr. Adr. Staring O.Carm.
De karmelitessen in de Nederlanden vóór Teresa van Avila

RKV 26
De eerste karmelitessenkloosters in de Nederlanden

RKV 27
Rudolf van Dijk (Red.)
Wijzingen


 
Andere teksten uit de Karmel:

KARMELREGEL

TITUS BRANDSMA: MIJN CEL - DAGORDE VAN EEN GEVANGENE

METHODE ROND DE SCHRIFT

BROCARDUS MEIJER O.CARM. - TITUS BRANDSMA

MARIA PETYT - A CARMELITE MYSTIC IN WARTIME

Deze site maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten? Bekijk ons cookiebeleid

Op deze pagina vind je meer informatie over wat cookies precies zijn, welke cookies op deze site worden gebruikt en hoe je invloed op cookies kunt uitoefenen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven, in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft.

De cookie is een aanvulling op de HTTP-specificatie. Het HyperText Transfer Protocol wordt door iedereen gebruikt die een website bezoekt: het regelt de communicatie tussen een webserver en een browser. Het is echter niet ontworpen om opeenvolgende paginabezoeken als één geheelte zien. Daardoor is het niet zonder meer mogelijk om gegevens of instellingen bij een vervolgbezoek weer terug te halen.

Om dat toch mogelijk te maken zijn in 1997 de cookie en de set-cookie-headers voor HTTP geïntroduceerd. Deze specificatie is voor het laatst in April 2011 bijgewerkt en gaat momenteel door het leven als RFC 6265 HTTP State Management Mechanism.

Hoe werken cookies?

In tegenstelling tot wat politici nog wel eens beweren, zijn cookies zelf geen programmaatjes en ook geen bestanden, en wordt er technisch gezien niets door de webserver op de computer van de bezoeker opgeslagen. Dat laatste kan de browser volledig zelf beslissen. Uiteindelijk worden cookies vaak wel opgeslagen als een bestand, maar een webserver kan een browser niet dwingen om cookies daadwerkelijk op te slaan of bij een later bezoek terug te geven.

Een cookie is altijd aan een specifiek domein of subdomein gebonden. Voorbeelden van een domein en een subdomein zijn respectievelijk nederlandscarmelitaansinstituut.nl en gathering.nederlandscarmelitaansinstituut.nl.

Cookies worden dus alleen naar hetzelfde domein teruggestuurd, als waar ze vandaan komen. Je weet daardoor zeker dat alleen de servers van nederlandscarmelitaansinstituut.nl de cookies ontvangen die eerder via nederlandscarmelitaansinstituut.nl werden verkregen.

Een belangrijk punt van cookies is dat ze bij elk http-request kunnen worden ontvangen en dat alle bekende, relevante cookies bij elk request worden meegestuurd. Dat geldt dus ook voor de requests waarmee afbeeldingen, javascript- en css-bestanden voor een webpagina worden opgevraagd. Uiteraard wordt ook dan de domeincontrole toegepast.

First-party cookies

Cookies die je voor hetzelfde domein krijgt als dat je bezoekt, worden first-party cookies genoemd. Bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van nederlandscarmelitaansinstituut.nl dus first-party cookies.

Third-party cookies

Het is ook mogelijk dat een website elementen van derde partijen bevat. Bekende voorbeelden zijn embedded video's, advertenties en social-mediaknoppen. Als met deze elementen vanaf hun eigen servers cookies worden meegestuurd, worden dat third-party cookies genoemd. Het is daardoor mogelijk dat je bij een bezoek aan nederlandscarmelitaansinstituut.nl third-party cookies voor Facebook.com, Youtube.com en andere websites van derden krijgt.

Door de werking van HTTP en de beveiliging rond cookies is het voor de betreffende first party - in ons voorbeeld dus nederlandscarmelitaansinstituut.nl - niet mogelijk om op het meesturen van third-party cookies invloed uit te oefenen.

Wat voor andere opslag is er voor websites?

Naast cookies zijn er sinds 1997 nog meer mogelijkheden van opslag bij de browser ontstaan. Aangezien nederlandscarmelitaansinstituut.nl hier nauwelijks gebruik van maakt, worden ze alleen even kort aangestipt.

Flash-applicaties hebben een eigen vorm van cookies, vergelijkbaar met die voor HTTP. Behalve voor gebruikersvoorkeuren in de video-player doet nederlandscarmelitaansinstituut.nl verder niets met dit soort cookies.

Html5 local storage is een recente ontwikkeling. Webapplicaties kunnen hier gebruik van maken om - in vergelijking met cookies - vrij grote hoeveelheden data op te slaan. Vanwege de beperkte ondersteuning in browsers maakt nederlandscarmelitaansinstituut.nl hier maar zeer beperkt gebruik van.

Waar worden cookies op nederlandscarmelitaansinstituut.nl voor gebruikt?

Met cookies is het mogelijk om bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere bezoeken terug te halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om bij te houden dat je bent ingelogd, dat je bepaalde instellingen hebt gemaakt en dat je bepaalde site-elementen eerder hebt gezien. Cookies die het functioneren van de site aan jouw wensen aanpassen, heten functionele cookies.

Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden de site te laten weten dat een bezoeker eerder is langsgeweest. Met dergelijke informatie kunnen statistieken over het gebruik van de website worden verzameld. Een bekend voorbeeld is Google Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren.

Informatie over je bezoekgedrag kan ook gebruikt worden om advertenties op je interesses af te stemmen. nederlandscarmelitaansinstituut.nl gebruikt daarvoor alleen geanonimiseerde informatie over pagina's die je eerder op nederlandscarmelitaansinstituut.nl hebt bezocht.

De bezoekersprofielen die met behulp van cookies worden opgesteld, zullen nooit met derden worden gedeeld en worden alleen gebruikt om de kwaliteit en de relevantie van nederlandscarmelitaansinstituut.nl te verbeteren.

Welke cookies plaatst nederlandscarmelitaansinstituut.nl?

Hieronder vind je een overzicht van de first-party cookies die nederlandscarmelitaansinstituut.nl plaatst of laat plaatsen.

Niet-functionele cookies
CookienaamDoel
__utma, __utmb, __utmc en andere __utm-cookies

Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

wt3_eid, wt3_sid

Cookies die Webtrekk gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Welke cookies kunnen anderen plaatsen bij een bezoek aan nederlandscarmelitaansinstituut.nl?

nederlandscarmelitaansinstituut.nl is een grote community. Gebruikers kunnen onder meer reacties onder artikelen en op het forum plaatsen, productbeoordelingen schrijven, aan- en verkoopadvertenties plaatsen en blogs openen.

Bij ieder van die activiteiten kunnen gebruikers desgewenst afbeeldingen en video's van derden opnemen. Voor ieder van die afbeeldingen en video's kunnen 3rd-party cookies geplaatst worden, buiten het medeweten en de medewerking van nederlandscarmelitaansinstituut.nl om. Daarnaast plaatst ook nederlandscarmelitaansinstituut.nl regelmatig content van derden.

Omdat er erg veel partijen in deze wereld samenwerken, is het niet mogelijk om een volledige lijst van mogelijke domeinen te geven, maar hieronder sommen we op van welke aanbieders je eventueel een cookie zou kunnen ontvangen.

Aanbieder / UrlDoel
Facebook, Google +1, LinkedIn, TwitterSocial Media buttons op diverse plaatsen op nederlandscarmelitaansinstituut.nl. Met cookies wordt bijvoorbeeld bijgehouden of je al op de Facebook-knop 'Like' hebt gedrukt.
Youtube.com en diverse andere videohosters.Bij video's die door gebruikers en medewerkers van nederlandscarmelitaansinstituut.nl zijn geplaatst, worden vaak cookies geplaatst. De bekendste videohoster is Youtube, maar er zijn er veel meer.
Diverse afbeeldingenhostersBij door gebruikers geplaatste afbeeldingen kunnen cookies worden geplaatst. Bekende afbeeldingenhosters zijn Flickr, Facebook en ImageShack.

Welke overige opslag gebruikt nederlandscarmelitaansinstituut.nl?

De video-player van nederlandscarmelitaansinstituut.nl gebruikt flash-cookies voor het bewaren van instellingen, zoals de voorkeuze voor HD-video en het ingestelde volume.

Bevatten de cookies van nederlandscarmelitaansinstituut.nl informatie over wie ik ben?

Nee. Je naam, leeftijd, geslacht en andere persoonlijke gegevens, voor zover je die op nederlandscarmelitaansinstituut.nl hebt ingevuld, worden nooit in een cookie opgeslagen.

Waarom vraagt nederlandscarmelitaansinstituut.nl geen toestemming voor het plaatsen van cookies?

Op dit moment vraagt nederlandscarmelitaansinstituut.nl je nog niet om een opt-in voor niet-functionele cookies, ook al moet dat volgens de wet wel. Hier zijn we ons van bewust. De impact van een dergelijke toestemming voor zowel gebruikers als onze adverteerders is echter niet gering, bovendien is nog veel niet duidelijk - bijvoorbeeld hoe om te gaan met cookies die via embedded content worden geplaatst, en hoe niet-Nederlandse partijen aan de wet gehouden worden. nederlandscarmelitaansinstituut.nl volgt hierin de marktontwikkelingen nauwgezet en zal verdere maatregelen treffen zodra dit door ons nodig en passend wordt geacht.

Hoe kan ik cookies weigeren?

In je browser kan je instellen welke cookies moeten worden geaccepteerd. Je kunt alle of alleen bepaalde cookies weigeren. Raadpleeg hiervoor zo nodig de helpfunctie van je browser.

Wel kun je, indien je bepaalde cookies weigert en/of verwijdert, mogelijk niet alle functionaliteit van nederlandscarmelitaansinstituut.nl gebruiken. 

Het gedrag van cookies van advertentienetwerken kan op youronlinechoices.com worden ingesteld.